தியான அனுபவங்கள்

   
தியானம்,
எனது குழந்தைகளின் படிப்பிற்கு
நன்கு உதவியது
- காஞ்சனா, சென்னை
  தியானத்தின் மூலமாக,
நான் வெறும் உடல் அல்ல ஒரு
ஆன்மா என்பதை உணர்ந்தேன்
- ஜெய்குமார், சென்னை
  தியானம், பூஜைகள் விட மிக சக்தி
வாய்ந்தது என்பதை நான்
உணர்ந்தேன்
- ஜெயக்குமார், சென்னை
         
   
 நான் தியானம் செய்த பின்,
என்னுள் பல மாற்றங்களை
உணர்ந்தேன் - காமாக்ஷி, சென்னை
   தியானப் பயிற்சினால் நாங்கள்
மகிழ்ச்சியாகவும், ஆரோக்கியமாகவும்
வாழ்கிறோம் - ரமேஷ், சென்னை
  தியானப் பயிற்சினால் சிந்திக்கும்
ஆற்றல் அதிகரித்துள்ளது.
நான் மனநிறைவோடு வாழ்கிறேன்
- மீனா குமாரி, சென்னை 
         
   
விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த தியான
மஹா சக்கிரம் நிகழ்வின் மூலமாக
நான் சிறந்த தியான அனுபவங்களை
பெற்றேன் - கிருஷ்ணா குமாரி
  நிரந்தர தியானப் பயிற்சியின் மூலமாக
சர்க்கரை நோயும், இரத்த அழுத்தமும்
கட்டுப்படுத்த முடிந்தது
- பழனி குமார், சென்னை
  தியானம், என் வாழ்க்கையில் பல
நிகழ்வுகளை அமைதியாக கையாள
கற்றுக்கொடுத்துள்ளது
- குமாரி, சென்னை

 

பிரமிட் மாஸ்டர்களின் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்

     
தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 01-06-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 02-06-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 08-06-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 09-06-2012
             
     
தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 19-06-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 20-06-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 26-10-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 27-10-2012
             
     
தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 02-11-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 03-08-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 04-08-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 09 -11-2012
             
     
தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 10-08-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 10-11-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 11-08-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 17-08-2012
             
       
தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 18-08-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 27-07-2012
  தியான யோகம்
- கிரிஜா ராஜன்,
டிடி பொதிகை, 28-07-2012
   
Go to top